Introducere:

 • Introducere in economie
 

Cerere, ofertă și echilibru

 • Curba cererii
 • Curba ofertei
 • Prețul de echilibru
 • Modificări ale curbei cererii
 • Modificări ale curbei ofertei
 • Ce înseamnă de fapt prețul de echilibru?
 • Terminologie, notații și formule

Elasticitate

 • Elasticitatea cererii
 • Elasticitatea ofertei
 • Aplicații folosind elasticitatea
 • Notații și formule

Taxe și subvenții

 • Tipuri de taxe
 • Cine plătește taxele?
 • Venituri din taxe și pierderi nerecuperabile
 • Subvenții
 • Subvenționarea salariilor

Sistemul prețurilor

 • Prețurile și transmiterea informațiilor pe piață
 • Piețele și interconectarea globală
 • Informația și stimulii
 • Specula

Controlul prețurilor

 • Plafonarea prețurilor și lipsa produselor de pe piață
 • Cozile și comunismul
 • Alocarea eronată a resurselor și pierderile nerecuperabile
 • Salariul minim pe economie
 • De ce încearcă statele să controleze prețurile?

Comerțul

 • Avantajul comparativ
 • Taxe vamale și protecționism
 • Argumente pro și contra liberului schimb

Externalități

 • Beneficii externe
 • Externalități negative
 • Problematica poluării la nivel internațional
 • Teorema lui Coase

Concurența și maximizarea profitului

 • Firma competitivă
 • Maximizarea profitului în situații de concurență
 • Intrarea și ieșirea de pe piață
 • Balanța sectoarelor economice și distrugerea creativă

Monopolul

 • Maximizarea profitului în situații de monopol
 • Costurile și beneficiile monopolului
 • Marja de profit în situații de monopol

Piața muncii

 • Capitalul uman și piața
 • Produsul marginal al muncii
 • Cum alegem între muncă și distracție?
 • Diferențiere și compensare

Bunuri publice

 • Bunurile publice și apărarea națională
 • Cluburi și asociații
 • Tragedia bunurilor comune

Concluzii

 • Concluzii
 • Test Final